רשימת ציוד לימודי תשפ"ד

הורים יקרים, 
מצורפת רשימת הציוד הלימודי הדרוש לתלמידים לשנת הלימודים תשפ"ד
בהצלחה! 

רשימת ציוד לימודי כיתה א'
רשימת ציוד לימודי כיתה ב'
רשימת ציוד לימודי כיתה ג'
רשימת ציוד לימודי כיתה ד'
רשימת ציוד לימודי כיתה ה'
רשימת ציוד לימודי ו'
הגדרות כלליות כניסה למערכת