הנהגת הורים - מסלול ערבה/סיני

הנהגת ההורים מורכבת מנציגות ועדי כיתה מכיתות א'-ו' 
הנהגת ההורים רואה עצמה כגוף מייצג את כלל ההורים והתלמידים ובכך מייצגת את מגוון הקולות והדעות של ההורים. 
הנהגת ההורים פועלת בשיתוף פעולה עם הנהגת מסלול ערבה/סיני ומנהל קריית החינוך לקידום העשייה החינוכית והחברתית תוך התחשבות בצרכי התלמידים והצוות. 

הנהגת ההורים נפגשת באופן קבוע עם מנהל קריית החינוך וסגנית מסלולי ערבה/סיני. 
בשגרה מתקיים קשר רציף וישיר עם יו"ר הנהגת ההורים – טל דואק. 
הנהגת ההורים פועלת במבנה של חולקה לועדות-
ועדת תקציב – אמיר גרטי / רותם חסון
ועדת תכנון פדגוגי – מיה דואק / יוני אברג'יל
ועדת בטיחות והסעות – טל גיבורי
ועדת תרבות וחברה- מיה דואק/ נוגה גיבורי 

הנהגת ההורים מהווה כתובת ישירה בעבורכם ההורים לכל פניה בכל צורך העולה מצדכם. 
נציגות הנהגת הורים לפי כיתות חינוך-
א'1- מרדכי מינץ 
א'2- אמיר גרטי 
ב'1- דואק מאיה 
ב'2- גיבור נגה
ג'1- גיבורי טל 
ג'2- יוני אברג'יל
ד'1- ענת מורגן – מנור 
ה'2 – חסון רותם
  

פרוטוקול הנהגת הורים תשפ"ב-  

פרוטוקול פגישה 22.11 

פרוטוקול הנהגת הורים 5.1

מפעילות הנהגת ההורים- 

-כבר עם פתיחת שנת הלימודים דאגו הנהגת ההורים למחווה מרגשת "ביום המורה" לכלל חברות.י הצוות:

-תשומת לב אישית לכל חברות הצוות. 

-מכתבים אותם כתבו ההורים והתלמידים

הגדרות כלליות כניסה למערכת